MUA NGAY SIÊU PHẨM KHÁNG KHUẨN KHÔNG CỒN, KHÔNG HOÁ CHẤT KENTORI HYGIENE CARE

TRẢ HÀNG/HOÀN TIỀN
1. Quý vị phải kiểm tra bất kỳ thiếu sót và/hoặc hư hại nào đối với hàng hóa khi nhận hàng, nhưng quý vị không thể mở bao bì sản phẩm. Nếu phát hiện bất kỳ sản phẩm nào hết hạn sử dụng, bị thiếu, không chính xác hoặc hư hỏng bên trong sau khi nhận được đơn hàng, vui lòng gọi cho Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng để thông báo việc trả lại đơn hàng của quý vị trong vòng 14 ngày tiếp theo kể từ ngày giao hàng; nếu không, chúng tôi sẽ có toàn quyền từ chối các yêu cầu và khiếu nại của quý vị sau 14 ngày kể từ ngày giao hàng. Tất cả các yêu cầu hoàn tiền sẽ được xem xét theo từng trường hợp và phải được sự chấp thuận của công ty.
2. Việc trả lại sản phẩm có thể được thu xếp vì những lý do sau đây:
a.  Nếu sản phẩm hết hạn sử dụng/không chính xác/hư hỏng, trong bao bì gốc khi giao hàng;
b.  Nếu khách hàng không hài lòng với sản phẩm khi giao hàng và sản phẩm vẫn còn trong tình trạng ban đầu và còn niêm phong bao bì.
3. KENTEK PHARMA bảo lưu quyền từ chối bất kỳ yêu cầu hoàn tiền nào cho sản phẩm đã bị mở hoặc qua sử dụng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với quý vị về bất kỳ tổn thất, trách nhiệm, chi phí, thiệt hại, tiền phí hoặc phí tổn nào.
4. Hàng hóa được hoàn tiền theo giá tiền khi xác nhận đơn hàng.
5. Chúng tôi sẽ không cho phép các trường hợp hoàn tiền cho các đơn hàng được thanh toán bằng cách quy đổi điểm thành viên hoặc coupon.
6. Phí giao hàng sẽ không được hoàn lại.
7. Nếu cần đổi bất kỳ sản phẩm nào, vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ khách hàng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào bằng cách gửi sản phẩm qua bưu điện hoặc để lại tại cửa hàng.
8. Đối với các mặt hàng trả lại cho cửa hàng, xin vui lòng trả lại cùng với mẫu phiếu trả hàng đã được điền đầy đủ và biên lai gốc. Đối với trường hợp trả hàng qua đường bưu điện, chỉ cần có mẫu phiếu trả hàng đã được điền đầy đủ. Xin lưu ý rằng việc hoàn tiền sẽ không được xử lý tại cửa hàng, chúng tôi sẽ chỉ bắt đầu quy trình trả hàng khi Nhà Kho KENTEK nhận được hàng và hóa đơn.