Chính sách hợp tác

Xin gửi Quý khách hàng bảng báo giá và chính sách hợp tác bán hàng đối với Cộng tác viên, Đại Lý và Nhà phân phối.

Xin gửi Quý khách hàng bảng báo giá và chính sách hợp tác bán hàng đối với Cộng tác viên, Đại Lý và Nhà phân phối.

CỘNG TÁC VIÊN (CTV)

Chiết khấu bán hàng: hưởng mức chiết khấu 10%. 

Đơn hàng đầu tiên: có giá trị tối thiểu 200,000 VND. 

Đơn hàng tiếp theo: không giới hạn giá trị. 

Tổng doanh số: không áp doanh số. 

Chi phí vận chuyển 

 • Các đơn hàng từ 500,000 trở lên được miễn phí ship toàn quốc; 
 • Các đơn hàng từ 300,000 trở lên được miễn phí ship nội thành HCM. 

Lưu kho – Đóng gói – Xử lý hàng: KENTEK hỗ trợ: 

 • Miễn phí lưu kho hàng hóa; 
 • Miễn phí xử lý đơn hàng lẻ; 
 • Miễn phí xử lý đóng gói và giao hàng cho khách hàng. 

Chính sách thưởng: Áp dụng khi doanh số hàng tháng đạt 1,000,000 VND trở lên: 

 • Thưởng 5% trên doanh số tháng; 
 • Đăng 01 Bài tôn vinh trên Fanpage Kentek Pharma; 
 • Tặng 01 Hộp danh thiếp cá nhân. 
 • Tặng thêm:Tặng 5% chiết khấu cho các đơn hàng trong tháng tiếp theo cho CTV xuất sắc của tháng.

Hình thức thanh toán: 

 • Thanh toán 100% giá trị đơn hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi đơn đặt hàng đã được xác nhận; 
 • Hoa hồng bán hàng được tổng kết 02 tuần 01 lần, hoặc đạt 200,000 VND, sẽ được KENTEK chuyển khoản cho CTV hoặc nhận tiền mặt hoặc trừ vào giá trị đơn hàng kế tiếp. 

Hình thức đặt hàng: đơn đặt hàng gửi qua email info@kentek.vn. 

ĐẠI LÝ CẤP 2 (ĐLC2)

Chiết khấu bán hàng: hưởng mức chiết khấu 15%. 

Đơn hàng đầu tiên: có giá trị tối thiểu 3,000,000 VND. 

Đơn hàng tiếp theocó giá trị không thấp hơn 500,000 VND. 

Tổng doanh số: 03 tháng liên tiếp không thấp hơn 3,500,000 VND. 

Chi phí vận chuyển 

 • Miễn phí toàn quốc; 
 • Hỗ trợ 50% chi phí vận chuyển tới tối đa 3 kho khác với kho đăng ký ban đầu. 

Lưu kho – Đóng gói – Xử lý hàng: KENTEK hỗ trợ: 

 • Miễn phí lưu kho hàng hóa; 
 • Miễn phí xử lý đơn hàng lẻ; 
 • Miễn phí xử lý đóng gói và giao hàng cho khách hàng. 

Chính sách thưởng: áp dụng khi doanh số hàng tháng từ 3,000,000 trở lên: 

 • Thưởng 5% trên doanh số tháng; 
 • Đăng 01 Bài tôn vinh trên Fanpage Kentek Pharma; 
 • Tặng 02 Hộp danh thiếp cá nhân;
 • Tặng thêm: Tặng 5% chiết khấu cho các đơn hàng trong tháng tiếp theo cho ĐLC2 xuất sắc của tháng;
 • Tổng doanh số 03 tháng liên tiếp đạt từ 5,000,000 trở lên được nâng cấp trở thành Đại lý cấp 1 (ĐLC1). 

Hình thức thanh toán: Thanh toán 100% giá trị đơn hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi đơn đặt hàng đã được xác nhận. 

Hình thức đặt hàng: đơn đặt hàng gửi qua email info@kentek.vn. 

ĐẠI LÝ CẤP 1 (ĐLC1)

Chiết khấu bán hàng: hưởng mức chiết khấu 20%. 

Đơn hàng đầu tiên: có giá trị tối thiểu 5,000,000 VND. 

Đơn hàng tiếp theo: có giá trị không thấp hơn 1,000,000 VND. 

Tổng doanh số: 03 tháng liên tiếp không thấp hơn 7,500,000 VND. 

Chi phí vận chuyển 

 • Miễn phí toàn quốc; 
 • Hỗ trợ 50% chi phí vận chuyển tới tối đa 3 kho khác với kho đăng ký ban đầu. 

Lưu kho – Đóng gói – Xử lý hàng: KENTEK hỗ trợ: 

 • Miễn phí lưu kho hàng hóa trong 03 tháng đầu; 
 • Miễn phí xử lý đơn hàng lẻ trong thời gian lưu kho, áp dụng với đơn hàng từ 300,000 trở lên; 
 • Miễn phí xử lý đóng gói và giao hàng cho khách hàng. 

Chính sách thưởng: áp dụng khi doanh số hàng tháng từ 5,500,000 trở lên: 

 • Thưởng 5% trên doanh số tháng; 
 • Tặng 01 Kỷ niệm chương; 
 • Đăng 01 Bài tôn vinh trên Fanpage Kentek Pharma; 
 • Tặng 02 Hộp danh thiếp cá nhân. 
 • Tặng thêm: 
  • Tặng 5% chiết khấu cho các đơn hàng trong tháng tiếp theo cho ĐLC1 xuất sắc của tháng; 
  • Tặng 3% chiết khấu cho các đơn hàng trong 03 tháng tiếp theo cho ĐLC1 xuất sắc của quý; 
  • ĐLC1 xuất sắc quý sẽ được nâng cấp trở thành Nhà phân phối (NPP).

Hình thức thanh toán: thanh toán 100% giá trị đơn hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi đơn đặt hàng đã được xác nhận. 

Hình thức đặt hàng: Đơn đặt hàng gửi qua email info@kentek.vn. 

NHÀ PHÂN PHỐI VÀNG

Chiết khấu bán hàng: hưởng mức chiết khấu 30%. 

Đơn hàng đầu tiên: có giá trị tối thiểu 15,000,000 VND. 

Đơn hàng tiếp theo: có giá trị không thấp hơn 3,000,000 VND. 

Tổng doanh số: 03 tháng liên tiếp không thấp hơn 26,550,000 VND. 

Chi phí vận chuyển 

 • Miễn phí toàn quốc; 
 • Hỗ trợ 50% chi phí vận chuyển tới tối đa 03 kho khác với kho đăng ký ban đầu. 

Lưu kho – Đóng gói – Xử lý hàng: KENTEK hỗ trợ: 

 • Miễn phí lưu kho hàng hóa trong 03 tháng đầu; 
 • Miễn phí xử lý đơn hàng lẻ trong thời gian lưu kho, áp dụng với đơn hàng từ 300,000 trở lên; 
 • Miễn phí xử lý đóng gói và giao hàng cho khách hàng. 

Chính sách thưởng: áp dụng khi doanh số 02 tháng liên tiếp từ 30,000,000 trở lên: 

 • Thưởng 5% trên doanh số tháng; 
 • Tặng 01 Kỷ niệm chương; 
 • Tặng 01 Bài viết PR Nhà phân phối 
 • Đăng 01 Bài tôn vinh trên Fanpage Kentek Pharma; 
 • Tặng 03 Hộp danh thiếp cá nhân. 

Hình thức thanh toán:

 • Thanh toán 100% giá trị đơn hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi đơn đặt hàng đã được xác nhận; 
 • Áp dụng đặt cọc 30% và công nợ 30 ngày từ đơn hàng thứ hai trở đi.

Hình thức đặt hàng: Đơn đặt hàng gửi qua email info@kentek.vn. 

NHÀ PHÂN PHỐI BẠCH KIM

Chiết khấu bán hàng: hưởng mức chiết khấu 40%. 

Đơn hàng đầu tiên: có giá trị tối thiểu 50,000,000 VND. 

Đơn hàng tiếp theo: không giới hạn giá trị. 

Tổng doanh số: 03 tháng liên tiếp không thấp hơn 88,500,000 VND. 

Chi phí vận chuyển 

 • Miễn phí toàn quốc; 
 • Hỗ trợ 50% chi phí vận chuyển tới tối đa 03 kho khác với kho đăng ký ban đầu. 

Lưu kho – Đóng gói – Xử lý hàng: KENTEK hỗ trợ: 

 • Miễn phí lưu kho hàng hóa trong 03 tháng đầu; 
 • Miễn phí xử lý đơn hàng lẻ trong thời gian lưu kho, áp dụng với đơn hàng từ 300,000 trở lên; 
 • Miễn phí xử lý đóng gói và giao hàng cho khách hàng. 

Chính sách thưởng: áp dụng khi doanh số 02 tháng liên tiếp từ 90,000,000 trở lên: 

 • Thưởng 5% trên doanh số tháng; 
 • Tặng 01 Kỷ niệm chương; 
 • Tặng 01 Bài viết PR Nhà phân phối 
 • Đăng 01 Bài tôn vinh trên Fanpage Kentek Pharma; 
 • Tặng 05 Hộp danh thiếp cá nhân. 

Hình thức thanh toán 

 • Thanh toán 100% giá trị đơn hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi đơn đặt hàng đã được xác nhận; 
 • Áp dụng đặt cọc 30% và công nợ 30 ngày từ đơn hàng thứ hai trở đi. 

Hình thức đặt hàng: đơn đặt hàng gửi qua email info@kentek.vn. 

QUY ĐỊNH VỀ BÁN HÀNG

Cộng tác viên, Đại lý, Nhà phân phối:

 • Thành viên tham gia bán hàng có tuổi từ 20 trở lên mang Quốc tịch Việt Nam, đủ năng lực hành vi dân sự;
 • Không có thái độ khiếm nhã với khách hàng gây ảnh hưởng tới hình ảnh, thương hiệu của KENTEK PHARMA;
 • Bán hàng theo chính sách công ty đưa ra, không được bán giá thấp hơn giá bán lẻ niêm yết của KENTEK PHARMA;
 • Thực hiện các chương trình ưu đãi cho khách hàng theo các chương trình khuyến mại công ty đưa ra để tăng tỉ lệ bán hàng.
 • Sử dụng đúng những thông tin mà công ty đã cung cấp để tư vấn cho khách hàng;
 • Không được tư vấn sai với chủ trương công ty đã ban hành, hay hứa hẹn bất kì điều gì nằm ngoài khả năng hoặc không có thực liên quan đến sản phẩm và dịch vụ do công ty cung  cấp;
 • Không bán các loại sản phẩm tương tự từ bất kì một (01) công ty nào khác gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và ảnh hưởng đến thương hiệu của KENTEK PHARMA;
 • Nếu việc bán sai giá sản phẩm bị phát hiện với đầy đủ chứng cứ sẽ bị phạt 1,000,000 VND. Việc không chấp nhận nộp phạt sẽ bị khai trừ ra khỏi hệ thống phân phối bán hàng ngay lập tức, đồng thời chúng tôi từ chối thanh toán hoa hồng tính tới thời điểm này và thu hồi mọi quyền lợi liên quan khác;
 • Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng danh nghĩa của công ty để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc những hành vi có thể làm ảnh hưởng xấu đến uy tín và thương hiệu của công ty.

QUY ĐỊNH VỀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG BÁ

 • Đăng tin bán hàng phải đảm bảo tên sản phẩm chính xác theo tên trên Website www.kentek.vn.
 • Không sao chép, sử dụng hình ảnh, video, ấn phẩm truyền thông của các thương hiệu khác để bán các sản phẩm của KENTEK PHARMA;
 • Chỉ sử dụng hình ảnh sản phẩm, khách hàng,… từ hệ thống được cung cấp bởi KENTEK PHARMA.
 • Sử dụng hình ảnh, nội dung công ty cung cấp đúng mục đích kinh doanh;
 • Được phép tự chụp hình, quay video quảng cáo sản phẩm.

QUY ĐỊNH VỀ ĐẶT HÀNG & THANH TOÁN

 • Đơn đặt hàng của Cộng tác viên, Đại lý, Nhà Phân phối gửi qua email info@kentek.vn.
 • Thanh toán 100% giá trị đơn hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi đơn đặt hàng đã được xác nhận.

HỖ TRỢ TỪ KENTEK PHARMA

 • Cung cấp thông tin, hình ảnh, hồ sơ công ty cùng các giấy tờ liên quan để thực hiện việc quảng bá, tiếp thị tới thị trường và khách hàng tiềm năng;
 • Hỗ trợ kiến thức bán hàng, kiến thức về sản phẩm và được cung cấp tài liệu, Catalog sản phẩm, được hỗ trợ kĩ thuật, giải pháp,….để phục vụ cho công tác bán hàng;
 • Cập nhật thường xuyên các thông tin về giá cả, thông tin về sản phẩm, chính sách, các chương trình khuyến mại có liên quan;
 • Hỗ trợ tư vấn, đàm phán khi có nhu cầu. Đối với các yêu cầu từ phía khách hàng vượt tầm xử lý, công ty KENTEK PHARMA sẽ đảm nhận và xử lý.