MUA NGAY SIÊU PHẨM KHÁNG KHUẨN KHÔNG CỒN, KHÔNG HOÁ CHẤT KENTORI HYGIENE CARE

ĐƠN HÀNG TRỰC TUYẾN
1. Một khi quý vị đã lựa chọn sản phẩm mà quý vị muốn đặt hàng thông qua www.kentek.vn, thì sau đó chi phí mà quý vị phải thanh toán sẽ được hiển thị (trên trang web) bao gồm cả các khoản thuế, nếu được áp dụng, và bất kỳ khoản phí giao hàng nào được áp dụng.
2. Việc thanh toán có thể được thực hiện thông qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ ATM, tiền mặt khi giao hàng, điểm thành viên hoặc phiếu quà tặng điện tử (coupon). Đối với hình thức thanh toán thông qua thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc thẻ ATM, khách hàng phải thanh toán đầy đủ cho đơn hàng tại thời điểm đặt hàng bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về thẻ tín dụng, ghi nợ thẻ, thẻ ATM của quý vị, mà chúng tôi yêu cầu để xử lý đơn hàng của quý vị. Đối với hình thức thanh toán thông qua thẻ ATM, quý vị có thể phải thực hiện giao dịch ngân hàng điện tử bằng cách đăng nhập vào trang web của ngân hàng phát hành thẻ ATM của quý vị. Đối với hình thức thanh toán bằng tiền mặt khi giao hàng, sau khi khách hàng đặt đơn hàng, chúng tôi sẽ xác minh và gửi hàng đến địa chỉ giao hàng, khoản thanh toán sẽ được thu khi nhận được đơn hàng.
Ngoài ra, quý vị có thể thanh toán bằng bất kỳ phương thức nào mà chúng tôi đã nói là chúng tôi chấp nhận, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không bị buộc phải cung cấp hàng trước khi chúng tôi đã nhận đầy đủ khoản tiền bù trừ. Tài khoản thẻ tín dụng hoặc tài khoản thành viên phải có đủ tiền hoặc điểm thành viên để xử lý khoản thanh toán được đề xuất cho chúng tôi. Tùy thuộc vào kết quả kiểm tra tín dụng, chúng tôi có quyền không cung cấp một số hình thức thanh toán và đề nghị quý vị chuyển sang các hình thức thanh toán khác của chúng tôi.
3. Khi quý vị gửi một đơn hàng cho trang web, quý vị thỏa thuận rằng quý vị đã gửi đơn hàng đó theo các Điều Khoản và Điều Kiện hiện hành vào ngày quý vị gửi Đơn Hàng. Quý vị có trách nhiệm xem xét các Điều Khoản và Điều Kiện mới nhất mỗi khi quý vị gửi Đơn Hàng.
4. Chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp sản phẩm cho quý vị cho đến khi chúng tôi đã chấp nhận đơn hàng. Một đơn hàng sẽ được thành lập và chúng tôi bị ràng buộc về mặt pháp lý trong việc cung cấp sản phẩm cho quý vị khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng. Việc chấp nhận sẽ diễn ra khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng một cách rõ ràng bằng thư điện tử cho quý vị, dưới hình thức tài liệu thư điện tử được gọi là “Xác nhận Đơn hàng” nêu rõ rằng chúng tôi chấp nhận đơn hàng của quý vị.
5. Cho đến thời điểm khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng của quý vị, chúng tôi có quyền từ chối xử lý đơn hàng của quý vị và quý vị có quyền hủy bỏ đơn hàng của mình.
HỦY BỎ
1. Công Ty có thể hủy bỏ một đơn hàng nếu sản phẩm không sẵn có vì bất kỳ lý do nào hoặc vì bất kỳ lý do nào khác mà khiến cho một đơn hàng không thể hoàn thành. Trong trường hợp này chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị.
2. Tất cả hành động hủy bỏ đơn hàng do KENTEK thực hiện sẽ được hoàn lại tiền dưới hình thức giống như khi việc thanh toán được thực hiện.
3. Nếu quý vị muốn có thêm thông tin hoặc nhận hỗ trợ khác, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo số điện thoại 1800 1153.

 

NGHĨA VỤ KENTEK PHARMA VÀ QUÝ KHÁCH HÀNG
1. Công Ty sẽ thực hiện mọi nỗ lực để bảo đảm rằng giá, thông tin chi tiết và kích thước của các sản phẩm trên trang web này luôn được cập nhật. Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và tất cả các đơn hàng phải được Công Ty chấp nhận theo toàn quyền quyết định của mình và lượng hàng sẵn có.
2. Công Ty sẽ thực hiện mọi nỗ lực để bảo đảm rằng các sản phẩm được hiển thị trên trang web đều có hàng. Nếu trong từng thời kỳ sản phẩm không còn hàng, Công Ty bảo lưu quyền đề nghị cung cấp những sản phẩm thay thế cho khách hàng mà tương tự về giá trị và phân khúc hoặc giữ toàn bộ đơn hàng cho đến khi các sản phẩm hết hàng có hàng trở lại trước khi giao đơn hàng cho quý vị.
3. Giá tính cho các giao dịch mua bán trên trang web này có thể khác với giá được tính trong cửa hàng của chúng tôi.
4. Giá được tính là mức giá được áp dụng vào ngày đơn hàng được xác nhận.
5. Tất cả các đơn hàng đều phải được xác nhận về lượng tồn kho cuối cùng và Công Ty bảo lưu quyền từ chối đơn hàng trong trường hợp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được yêu cầu không có sẵn. Trong trường hợp chúng tôi không thể đáp ứng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào theo đơn hàng của quý vị, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị qua điện thoại hoặc thư điện tử.
6. Tất cả các hình ảnh sản phẩm được hiển thị trên trang web này chỉ cho mục đích minh họa để giúp khách hàng nhận ra các sản phẩm. Kích thước, kích cỡ và màu thực tế của các sản phẩm có thể khác.
7. Quý vị có trách nhiệm bảo đảm rằng các Sản Phẩm đầy đủ và phù hợp với mục đích của quý vị và đáp ứng các yêu cầu cá nhân của quý vị. Chúng tôi không bảo đảm rằng các Sản Phẩm sẽ đáp ứng các yêu cầu cá nhân của quý vị. Quý vị xác nhận rằng các Sản Phẩm là sản phẩm tiêu chuẩn và không được chế tạo riêng để phù hợp với bất kỳ yêu cầu cụ thể nào mà quý vị có thể có.