MUA NGAY SIÊU PHẨM KHÁNG KHUẨN KHÔNG CỒN, KHÔNG HOÁ CHẤT KENTORI HYGIENE CARE

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA NGƯỜI DÙNG

 

Công ty Cổ phần KENTEK PHARMA (sau đây gọi là “chúng tôi”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của Quý Khách hàng và bảo đảm rằng Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị được bảo vệ trong các hoạt động thương mại điện tử của chúng tôi.

Chúng tôi đưa ra bản Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân& Quyền Riêng Tư Của Người Dùng này giải thích các loại Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập, mục đích thu thập dữ liệu và cách chúng tôi xử lý và bảo vệ các dữ liệu đó.

Chúng tôi sẽ giữ bí mật Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị và đảm bảo rằng các chính sách và thông lệ của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, tiết lộ, chuyển giao, bảo mật và truy cập Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị tuân thủ pháp luật Việt Nam.

1. Để quý vị trở thành một Khách Hàng Đã Đăng Ký và tận hưởng các sản phẩm cũng như dịch vụ khác nhau của chúng tôi, quý vị cần cung cấp cho chúng tôi một số Dữ Liệu Cá Nhân thiết yếu như được nêu tại thời điểm thu thập. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu thêm các thông tin khác để giúp chúng tôi cung cấp cho quý vị các sản phẩm và dịch vụ phù hợp mà chúng tôi cho rằng quý vị có thể quan tâm. Các loại Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, độ tuổi, ưu tiên mua sắm và sở thích của quý vị.

2. Chúng tôi sẽ có quyền thu thập, giữ, xử lý và/hoặc sử dụng, Dữ Liệu Cá Nhân trong từng trường hợp cho các mục đích như được quy định trong, và phù hợp với Chính Sách này. Nếu quý vị không thể hoặc không muốn cung cấp cho chúng tôi một cách đầy đủ và chính xác Dữ Liệu Cá Nhân, chúng tôi có thể không cung cấp hoặc không tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho quý vị.

3. Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Trang Web của chúng tôi bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin cần khách hàng cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ, để chúng tôi liên hệ xác nhận đơn hàng và đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng.

3. Quý vị đồng ý rằng Dữ Liệu Cá Nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi và tất cả thông tin liên quan đến việc sử dụng Trang Web và/hoặc Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết của chúng tôi có thể được chúng tôi sử dụng và lưu trữ để:

3.1. xử lý yêu cầu đăng ký trở thành Khách Hàng Thân Thiết của quý vị;

3.2. cung cấp cho quý vị dịch vụ của chúng tôi;

3.3. thực hiện việc quản lý, vận hành, và bảo trì thông thường của Trang Web của chúng tôi và/hoặc Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết Của Chúng Tôi;

3.4. cung cấp cho quý vị thông tin thường xuyên từ chúng tôi, bao gồm chi tiết về hoạt động kinh doanh bán lẻ của chúng tôi và các lợi ích liên quan;

3.5. cung cấp cho quý vị các sản phẩm hoặc dịch vụ mà quý vị đã yêu cầu;

3.6. xử lý đơn đặt hàng của quý vị cho các giao dịch mua hàng tại Các Kênh Bán Hàng Của Chúng Tôi, bao gồm xác minh thông tin chi tiết/trạng thái về việc thanh toán của quý vị và sắp xếp giao hàng;

3.7. thực hiện các bốc thăm giải thưởng, trò chơi hoặc cuộc thi mà quý vị đã tham gia;

3.8. thực hiện phân loại và phân tích dữ liệu để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về đặc điểm và hành vi mua hàng của quý vị và cung cấp các dịch vụ khác phù hợp hơn với nhu cầu của quý vị, và hỗ trợ chúng tôi trong việc lựa chọn sản phẩm hoặc dịch vụ mà quý vị có thể quan tâm;

3.9. thiết kế dịch vụ mới hoặc cải tiến các dịch vụ hiện được cung cấp bởi chúng tôi, Các Công Ty Liên Kết Của Chúng Tôi cho quý vị;

3.10. phân tích hành vi tổng hợp;

3.11. điều tra các khiếu nại, các giao dịch đáng ngờ và nghiên cứu cải tiến dịch vụ;

3.12. phòng ngừa hoặc phát hiện tội phạm; và

3.13. hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng theo yêu cầu của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển giao (cho dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài) Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị cho:
a)  Các Công Ty Liên Kết Của Chúng Tôi và/hoặc các công ty con của chúng tôi; và
b) Các đại lý hoặc nhà thầu của chúng tôi dưới nghĩa vụ giữ bảo mật, các bên mà cung cấp dịch vụ quản lý, kiểm tra tín dụng, xử lý thanh toán, xử lý dữ liệu, nghiên cứu và tiếp thị, phân phối, viễn thông, chuyên môn hoặc các dịch vụ tương tự khác cho chúng tôi cho các mục đích được đề cập trong điều 1 và 2 ở trên.

5. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ và chuyển giao (dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài) cho bất kỳ người nhận chuyển nhượng hoặc người nhận chuyển giao trên thực tế hoặc đề xuất của các quyền của chúng tôi đối với Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị liên quan đến việc tái cơ cấu hoạt động bán lẻ của chúng tôi (như giữa chúng tôi và bên thứ ba), bán, hoặc chuyển nhượng (dù là tài sản hay cổ phần, toàn bộ hoặc một phần), để sử dụng, giữ, xử lý, hoặc lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân đó cho các mục đích được đề cập trong điều 1 và 2 ở trên.

6. Với sự đồng ý hoặc dấu hiệu không phản đối của quý vị, chúng tôi sẽ sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị để tiếp thị cho quý vị (qua bưu điện, thư điện tử, điện thoại, tin nhắn hoặc phương tiện khác dù hiện đã được biết hay sẽ có trong tương lai) về các ưu đãi và khuyến mại từ chúng tôi, và các thương nhân là bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác để cung cấp sản phẩm, dịch vụ và lợi ích cho quý vị.

7. Chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ tương tự để thu thập thông tin về việc quý vị sử dụng Trang Web Của Chúng Tôi và các trang web liên quan khác của chúng tôi (“Trang”). Chúng tôi sử dụng cookies để cung cấp cho quý vị trải nghiệm tốt nhất có thể trên Trang của chúng tôi. Một số cookies cung cấp chức năng trang cốt lõi (ví dụ: để cung cấp tính năng đăng nhập an toàn hoặc để tạo điều kiện thuận lợi cho các quy trình đặt hàng trực tuyến. Các cookies khác cho phép chúng tôi đánh giá việc sử dụng Trang của chúng tôi và xem xét thói quen duyệt web và mua sắm của quý vị. Chúng tôi cũng sử dụng các cookies như Google Analytics hoặc các dịch vụ theo dõi tương tự, để cung cấp cho quý vị nội dung phù hợp mà quý vị có thể quan tâm dựa trên hoạt động trước đó của quý vị trên Trang của chúng tôi.

8. Các loại dữ liệu chúng tôi có thể thu thập từ quý vị khi quý vị truy cập vào Trang của chúng tôi bao gồm:

  • thông tin về loại trình duyệt quý vị mà sử dụng;
  • chi tiết của các trang web mà quý vị đã xem;
  • địa chỉ IP của quý vị;
  • các siêu liên kết mà quý vị đã nhấp chuột;
  • các trang web mà quý vị đã truy cập trước khi đến Trang của chúng tôi; và
  • các thông tin liên quan khác về việc sử dụng Trang.

9. Quý vị có thể từ chối chấp nhận Cookies (bằng cách sửa đổi các tùy chọn Internet có liên quan hoặc tuỳ chọn duyệt web trên thiết bị của quý vị), nhưng để làm như vậy, quý vị không thể sử dụng hoặc kích hoạt tất cả các chức năng và dịch vụ trên Trang của chúng tôi.

 

10. Quý vị có quyền:

10.1. kiểm tra xem chúng tôi có giữ bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào của quý vị hay không;

10.2. truy cập Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị được do chúng tôi nắm giữ;

10.3 cập nhật và điều chỉnh thông tin cá nhân bằng cách đăng nhập vào tài khoản cá nhân;

10.4. yêu cầu chúng tôi sửa bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào không chính xác;

10.5. xác nhận chính sách và thông lệ của chúng tôi (trong từng thời kỳ) liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân và loại Dữ Liệu Cá Nhân do chúng tôi nắm giữ;

10.6. từ chối nhận tài liệu tiếp thị trực tiếp từ chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến các điều trên đều phải được lập bằng văn bản (được gửi qua bưu điện hoặc email) và gửi đến:
CÔNG TY CỔ PHẦN KENTEK PHARMA
ĐỊA CHỈ: 467/84 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 16, QUẬN GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH
HOTLINE DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: 028 6658 2429
Địa chỉ thư điện tử: cares@kentek.vn
Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline Dịch Vụ Chăm sóc Khách Hàng Của Chúng Tôi, có thể tìm thấy trên Trang Web Của Chúng Tôi.

11. Theo quy định pháp luật hiện hành về bảo mật dữ liệu, chúng tôi có thể tính phí hợp lý cho việc xử lý bất kỳ yêu cầu truy cập Dữ Liệu Cá Nhân nào.

12. Chúng tôi duy trì các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi chống lại sự phá hoại, mất mát, thay đổi vô tình hay bất hợp pháp, sự tiết lộ hoặc truy cập trái phép Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị.

13. Trang Web của KENTEK PHARMA có thể chứa siêu liên kết đến các trang web khác do bên thứ ba cung cấp. Chúng tôi không kiểm soát các trang web của bên thứ ba này hoặc bất kỳ nội dung nào có trên các trang web đó. Một khi quý vị đã rời khỏi Trang Web của chúng tôi, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về việc bảo vệ và quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào mà quý vị cung cấp. Quý vị nên thận trọng và xem xét tuyên bố về quyền riêng tư của (các) trang web mà quý vị truy cập.

14. Thông tin cá nhân của khách hàng được công ty cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của kentek.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

15. Kentek Pharma cam kết:

  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán…

16. Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Kentek Pharma.

17. Chính Sách Về Quyền Riêng Tư & Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng này sẽ được điều chỉnh bởi và được giải thích theo luật pháp Việt Nam.

18. Chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách này trong từng thời kỳ bằng cách đăng phiên bản cập nhật trên Trang Web Của Chúng Tôi.

1. Khách hàng phải đăng ký trước khi đặt bất kỳ đơn hàng nào thông qua trang web này. Trong quá trình đăng ký:

2. Quý vị phải cung cấp cho chúng tôi thông tin đăng ký chính xác, đầy đủ và mới nhất.

3. Quý vị cho phép chúng tôi giả định rằng bất kỳ người nào sử dụng trang web bằng tên người dùng và mật khẩu của quý vị là quý vị hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt cho quý vị.

4. Quý vị có trách nhiệm bảo vệ tên người dùng và mật khẩu mà quý vị sử dụng để truy cập vào các Dịch Vụ và chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động hoặc hành động nào được thực hiện bằng mật khẩu của quý vị. Công Ty không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc quý vị không tuân thủ các yêu cầu nêu trên.

5. Công Ty có toàn quyền quyết định từ chối việc đăng ký của khách hàng tiềm năng và chấm dứt việc đăng ký của bất kỳ khách hàng nào vì bất kỳ lý do nào.

6. Khách hàng phải thông báo cho Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng của KENTEK PHARMA theo số điện thoại 028 6658 2429, hoặc cập nhật các thông tin có liên quan theo tài khoản đã đăng ký của quý vị tại www.kentek.vn ngay khi có thể thực hiện đối với bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin hồ sơ mà quý vị đã cung cấp để chúng tôi có thể liên lạc với quý vị một cách hiệu quả.

7. Khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với mọi đơn hàng được đặt theo thông tin đăng nhập của quý vị và đồng ý bồi hoàn cho Công Ty đối với tất cả các yêu cầu, bồi thường thiệt hại thuộc bất kỳ loại nào được đưa ra bởi bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ hành động của một người nào đó đặt hàng thông qua trang web này bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập của quý vị.

8. Nếu quý vị phát hiện thông tin đăng nhập của mình bị sử dụng trái phép thì quý vị phải thông báo cho Công Ty ngay lập tức và một cách có hiệu quả.

Mọi thông tin, yêu cầu, thắc mắc xin quý khách vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN KENTEK PHARMA

MST: 0314098356

Trụ sở chính: Tầng 16, 46 & 56 Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Email: info@kentek.vn

Hotline : 028 6658 2429